مشاوره جو وقتی در سایت ثبت نام می نماید، کاربر نامیده می شود.

تمامی مشاوره های آنلاین به صورت رایگان می باشد و فقط در صورت نگارش و یا مطالعه  پرونده  از شما وجه دریافت می شود.

ضمن پرسش کاربر در سایت هیچ گونه حقی برای کاربر برای دریافت پاسخ ایجاد نمی شود ولی وکیل استارتاپ تمام تلاش خود را برای سرعت و کیفیت پاسخ ها می نماید.

تمامی پشتیبانی ها تا ساعت ۲۴ می باشد و از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح پشتیبانی وجود ندارد.