1- ایا برای نوشتن قراردادهای استارتاپی باید به  وکیل متخصص استارتاپی مراجعه کنیم ؟

2- روش مراجعه به وکیل  استارتاپی برای نوشتن قراردادهای عدم رقابت چه جوری هست ؟

3- ایا میشه به صورت انلاین بیزنس مدل ما اعتبار سنجی حقوقی بشود ؟

4- ایا مکان مراجعه حضوری با وکیل استارتاپ هست؟