رزرو مشاوره فوری تلفنی با وکیل به صورت 24 ساعته

دپارتمان حقوقی استارتاپ

با این نگرش که کلیه روابط های اجتماعی و اقتصادی در هزاره سوم در حال فناوری شدن میباشد و رشد روزافزون استارتاپ ها در کشورمان که ترند بیزنس های مختلف شده، این حکایت را دارد که فعالیتهای سنتی و روابط های اجتماعی حالت سنتی خود را نسبتا از دست داده و تمام اصول سنتی در روابط بازار و اجتماع و کلیه فعالیتی فرهنگی و خدماتی مسیر  را به سمت اینترنتی شدن سوق داده است و به نسبت هر تغییر در فعالیتهای اقتصادی باید قانون و هنجار های اجتماعی به نسبت ان تغییر کند و کندی و یا عدم تغییر قانون ویا عدم به روز اوری مواد قانونی برای هنجارمند شدند فعالیتهای استارتاپی مسبب ناهنجاری در فعالیتهای استارتاپی میگردد که در کشورمان تاحدودی قوانین موضوع فعالیتهای استارتاپی به روز اوری گردیده است ولی این نسبت به رشد استارتاپها کافی نبوده و ماحصل این موضوع این شده که خیلی از استارتاپها به علت فقدان دانش حقوقی و یا عدم استفاده از کارشناسان خبره در حوزه اعتبار سنجی حقوقی استارتاب خودشان،  شکست استارتاپی بدی را تجربه کردندکه این دپارتمان ووکیل استارتاپ بر ان شده با توجه به دانش تخصصی یک دهه فعالیت در هشت استارتاپ موفق و مدیریت حقوقی و سازمانی این استارتاپ ها، با برگزاری کارگاه های تخصصی نیازی های حقوقی استارتاپ ها، مشاوره و اعتبار سنجی حقوقی بیزنس مدل استارتاپ، فروش پکیج های دوره های نیاز های حقوقی استارتاپ سعی بر رفع معضل حقوقی استارتاپ ها و رشد روزافزون قوانین مرتبط با استارتاپ دارد.

 

 

ž

 

دپارتمان حقوقی استارتاپ

دپارتمان های آموزشی

دپارتمان حقوقی استارتاپ |وکیل استارتاپ
مشاهده تمامی دوره های
دپارتمان حقوقی استارتاپ