مشاوره حقوقی تلفنی

قرارداد مالکیت شخصیت (چهره) هنری

 قرارداد مالکیت شخصیت (چهره) هنری

برای نگارش قراردادمالکیت شخصیت هنری لازم است قبل ان از نگارش این قرارداد باید اصول قرارداد نویسی و از مفاهیم و مواد قانونی مالکیت فکری و هنری اطلاعات دقیق داشته باشید اینکه فردی ادعا کند میتواند از نمونه قرارداد یک قرارداد دقیق و بی عیب و نقص نگارش نماید یک باورداشت اشتباه میباشد.

بیشتر بخوانید