رزرو مشاوره فوری تلفنی با وکیل به صورت 24 ساعته

مفهوم حقوقی نوآوری در استارتاپ

مفهوم حقوقی نوآوری در استارتاپ

واژه استارتاپ در فرهنگستان ادب فارسی به واژه کمک نوآور مبدل گردیده است و برایند این مفهوم رفتاری فرهنگستان این است که استارتاپ چیزی جز نواوری نیست و حال اگر نواور هست چه حمایت حقوقی از این نوع شرکتهای استارتاپی از نواوری این استارتاپ میشود ؟

بیشتر بخوانید