درخواست مشاوره رایگان

اصول مهم در قرارداد محرمانگی یا عدم افشا( قراردادNDA)

5.0| از 1 نظر

فلسفه مهم نگارش قرارداد محرمانگی و یا عدم افشا صرفا برای حفظ اسرار تجاری یک  استارتاپ میباشد وکیل استارتاپ در این مقاله راهکار دقیق و نوین نگارش قرارداد عدم افشا یا محرمانگی ( قراردادNDA) را رسالت دارد.

برای نگارش این قرارداد محرمانگی لازم هست قرارداد اصلی و مراتبط با ان نیز در موضوع قرارداد محرمانگی قید نمایید مثلا اگر یک  استارتاپ داری یک کارمند کلیدی دارد وکیل استارتاپ به شما تاکید میکند ضمن قرارداد کار با کارمند کلیدی حتما با ایشان قرارداد محرمانگی قید نمایید چراکه این کارمند حاصل تلاش محوری یک استارتاپ که از مرحله لاگ به مرحله لوگ اماده و خدمات و محصولات این استارتاپ و نیز روش و استراتژی بازراریابی را شما میتواند در جای دیگری عرضه نمایند و این موضوع قطعا به ضرر یک  استارتاپ میباشد و ثانیا در قرارداد محرمانگی حتما قید نمایید دقیقا چه اطلاعاتی  از استارتاپ در نزد کارمند میباشد چرا که امکان دارد این کارمند نوع اطلاعات را که افشا نموده، مدعی گرددکه این اطلاعات را به ایشان ندادهاید لذا بهتر و شایسته این هست که حتما به صورت سی دی و یا نوشته تحویل کارمند نمایید و از  ایشان رسید اخذ نمایید و ثالثا اینکه وکیل استارتاپ تاکید میکند حتما وجه التزام جهت پایبندی به سیستم و عدم افشا اسرار تجاری، به  صورت دلاری باشد.

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر

https://bayanemrooz.com/persian/tag/%D9%88%DA%A9%D

https://bayanemrooz.com/persian/tag/%D9%88%DA%A9%D | 1/19/2020 12:18:09 AM

چالش های حقوقی سر راه استارتاپ ها به قدری هست که بدون دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل پیشبرد کار غیر ممکن هست