با پیشرفت تکنولوژی از جمله فناوری اطلاعات، استراتژی کسب و‌کار را از حالت سنتی به حالت انلاین دگرگون نموده به حدی که ترند استارتاپ در کشورمان به ‌موازات این تحول گسترش یافته لذا ازدیاد دعاوی حقوقی استارتاپی امری اجتناب ناپذیر بوده و از همه بدتر فقدان دانش حقوقی استارتاپی و‌ حقوق مالکیت فکری در این حوزه، اینجانب دکتر هادی توکلی را بر این اقدام استوار نموده که با توجه به یک دهه فعالیت در دهها استارتاپ و تجربه عمیق در این حوزه، به طراحی و ایجاد وب سایت وکیل استارتاپ، جهت ارایه مشاوره انلاین حقوقی استارتاپ، اعتبار سنجی حقوقی بیزنس مدل استارتاپ ها، برگزاری کارگاه های تخصصی حقوقی استارتاپ نموده است که با این رسالت، بتوانم خدمات شایان و بی نظیر را به تمامی استارتاپ های ملی و بین المللی ارایه نمایم.

با احترام 

دکتر هادی توکلی

وکیل استارتاپ